Privaatsustingimused

Veebilehte aadressil tennis.rauge.ee (edaspidi Vebileht) haldab SA Rõuge Jäähall (registrikood 90008063, aadress Ööbikuoru tn 1, Rõuge alevik, Rõuge vald Võrumaa 66201, Eesti, elektronpost rougetennisevaljak@gmail.com, telefon 5560 3989 (edaspidi: Sihtasutus).

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist veebilehel. Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

Mõisted

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, teostavad broneeringu või edastavad omalt poolt infot. Näiteks infopäring kontaktivormi kaudu.

Teenus on veebilehel pakutav tenniseväljaku broneerimine.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehe kaudu kogutakse alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:

  • kasutaja nimi ja e-post – kasutaja poolt infopäringu tegemisel kontaktivormi kaudu;
  • kasutaja nimi, e-post ja telefoni number – broneeringu tegemisel veebilehel.

Isikuandmete kasutamine

SA Rõuge Jäähall on isikuandmete vastutav töötleja, SA Rõuge Jäähall edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Veebileht kasutab kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks või kasutajaga suhtlemiseks.

Veebileht saadab kasutajale uudiskirju ning pakkumisi kasutaja e-maili aadressile ainult juhul, kui kasutaja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist uudiskirja ja pakkumiste saamiseks.

Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Veebilehel kogutud isikuandmid ei edasta kolmandatele isikutele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Isikuandmeid säilitatakse senikaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Veebilehel rakendatakse kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile rougetennisevaljak@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit:

Kolmandate osapoolte küpsised – külastamise statistikast ülevaate saamiseks kasutatakse veebilehel kolmanda osapoole teenust, Google Analytics. Nimetatud teenusepakkuja poolt kasutatavatele küpsistele meil ligipääsu ei ole ja neid me hallata ei saa. Kirjelduse nimetatud küpsiste kasutamise kohta leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikas, millega soovitame Teil tutvuda, minnes kolmanda osapoole vastavale kodulehele.

Privaatsustingimuste muutmine

Veebileht jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil rougetennisevaljak@gmail.com.